“De Laatste Eer" Frederiksoord e.o.

Houdt de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart 2024 in

DE TIPPE te VLEDDER.    Aanvang 20.00 uur   Inloop vanaf 19.30 uur

 

Agenda; Ter tafel.

 

Voor meer info betreffende de vereniging kijk eens op de internetsite,

 DLE-Frederiksoord.nl  met de mogelijkheid voor mailcontact.

Leden worden tevens verzocht wijzigingen in gezinssamenstelling, verhuizing, of rekeningnummer bij incasso door te geven i.v.m. een juiste ledenadministratie, dit kan via de site onder contact.

Het bestuur.