“De Laatste Eer" Frederiksoord e.o.

Houdt de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 17 maart 2022 in

Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.    Aanvang 20.00 uur

 

Agenda; Ter tafel.

 

Voor meer info betreffende de vereniging kijk eens op de internetsite,

 DLE-Frederiksoord.nl        met de mogelijkheid voor mailcontact.

Leden worden tevens verzocht wijzigingen in gezinssamenstelling, verhuizing, of rekeningnummer bij incasso door te geven i.v.m. een juiste ledenadministratie, dit kan via de site onder contact.

Het bestuur.