Niet alle kosten van een uitvaart worden bekostigd of gedragen door de uitvaartvereniging.

Voor de kosten die niet vergoed worden, zoals bijvoorbeeld een grafmonument of rouwadvertentie e.d., kunt u zich bijverzekeren.
Dat is wel raadzaam, want de bijkomende kosten kunnen tegenwoordig behoorlijk oplopen. Bent u niet voldoende verzekerd, dan worden uw nabestaanden - behalve met het verdriet van uw overlijden - toch nog met een fikse rekening geconfronteerd. En dat wilt u natuurlijk liever voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.