Uitvaartverzorging Kiers

Zoals elk beroep in de samenleving, is ook de uitvaartbranche een beroepsgroep welke niet weg te denken is. Immers, bij overlijden moet toch de dierbare persoon met veel zorg, deskundigheid en piëteit verzorgd worden en de uitvaart tot in de kleinste details geregeld.

Voor de nabestaanden is het belangrijk dat alle voorbereidingen en de afscheidsplechtigheid
in de juiste sfeer plaatsvindt. Alle bijkomende rompslomp op een professionele manier uit handen nemen is méér dan alleen een warme handdruk.

Uitvaartverzorging Kiers heeft reeds jaren geleden het vertrouwen gekregen van de
uitvaartvereniging ”De Laatste Eer" in Frederiksoord om de uitvaarten van hun leden te verzorgen. Een taak die wij, zoals omschreven, met uiterste zorg vervullen. Wij prijzen ons gelukkig met goed opgeleide, bekwame medewerkers, een eigen wagenpark, een drukkerij en alle benodigde materialen onder ons eigen dak.

Wanneer het wenselijk is bestaat de mogelijkheid tot een voorgesprek. Daar zijn uiteenlopende redenen voor te bedenken zoals ziekte, alleenstaand, lastig besluiten kunnen nemen of het kostenaspect. Vrijblijvend en kosteloos voorzien wij u van alle informatie die nodig zal zijn.

Uitvaartverzorging Kiers is keurmerk gecertificeerd, een kwalificatie die vertrouwen biedt.

Uitvaartverzorging Kiers, de juiste zorg wanneer die nodig is.

 Tel.0521- 381790           www.uitvaartverzorgingkiers.nl

 

Drentse Bond

De uitvaartvereniging ,, De Laatste Eer" Frederiksoord e.o. werkt samen met verschillende instanties.
Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe.( Drentse Bond )

Er zijn in Drenthe 60 uitvaartverenigingen die hieronder vallen.

Externe adviseurs

Elke uitvaartvereniging is statutair verplicht tot het uitbrengen van een actuarieel rapport. NARDUS heeft een vaste actuaris dhr. J.Voois met wie de belangen van het actuarieel rapport kunnen worden besproken, en een vaste jurist Mr. H.DM.Brandsma, die geheel op de hoogte is van wet-en regelgeving binnen het uitvaartwezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via de contactformulieren op deze site.