Uitvaartvereniging

De Laatste Eer Frederiksoord e.o.

                         

Belangrijke mededeling voor onze leden!!!

 

Veel van onze leden hebben een aanvullende verzekering afgesloten bij Yarden uitvaartverzekeringen. Yarden is in de loop van 2021 overgenomen door DELA. Uw rechten zijn daarbij gewoon hetzelfde gebleven.

Naast aanvullende verzekeringen verzorgt DELA ook uitvaarten.

Het kan zijn dat u bij een overlijden wordt benaderd door DELA (voorheen Yarden). Het kan ook zijn dat u zelf contact opneemt met Dela, via het telefoonnummer dat op de polis staat. In dat geval wordt u benaderd door DELA om de uitvaart te verzorgen.

Wij willen u graag adviseren om in geval van overlijden contact op te nemen met Uitvaartverzorging Kiers. Wij hebben als vereniging een afspraak met deze uitvaartverzorger, waardoor we als vereniging zorg dragen voor een goede uitvaart.

Dit voorkomt dat u door DELA achteraf wordt geconfronteerd met veel hogere tarieven.

Wij vragen u een en ander ook te melden aan degenen, die te zijner tijd direct bij uw uitvaart betrokken zullen zijn.

 

Voor melding bij overlijden kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer:

Uitvaartverzorging Kiers te Frederiksoord, 0521-381790.

 

Voor vragen kunt terecht bij het bestuur van de uitvaartvereniging

Het bestuur.