Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer?

Het woord vereniging geeft al aan dat het om een lidmaatschap gaat. Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk, met als achterliggende gedachte voor het dorp, door het dorp. Overigens vindt u niet alleen in dorpen uitvaartverenigingen. Ook in grote steden, zoals Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel  zijn uitvaartverenigingen actief. Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken. Deze insteek is wezenlijk anders dan van de verenigingen..

 

Ik ben de 50 al gepasseerd. Kan ik toch nog lid worden?

Ja dat kan, wel moet er dan een inkoop bedrag worden betaald.

 

Ik ben lid van een andere vereniging, kan ik dan lid worden van de vereniging?

Als u lid bent van een vereniging, die is aangesloten bij de Drentse Bond van Uitvaartverenignen. De Friese Federatie van Uitvaartverenigngen of de Federatie van Uitvaartverenigingen (FKB) en u bent 35 jaar of jonger, dan kunt u zonder kosten worden overgeschreven.
Bent u ouder dan 35 jaar dan moet u inkoopkosten betalen.

 

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?

U bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is uiteraard altijd welkom. Die bijdrage kan zeer divers zijn, bv bestuurlijke taken. Voor meer informatie kunt u kontact opnemen met de penningmeester.

 

Waarom is een eigen graf duurder dan een algemeen graf?

Een algemeen graf is geen eigen graf. In een algemeen graf worden binnen korte tijd drie personen begraven. Personen die tijdens het leven vreemden van elkaar waren. Kiest u voor een algemeen graf, dan is dat voor 10 jaar. Dit wil zeggen dat het graf na die 10 jaar geruimd mag worden. U mag op een algemeen graf wel een steen plaatsen, echter vaak van beperkte afmeting. Ook kan het gebeuren dat op het graf nog twee andere stenen staan.
Bij een eigen graf, dit noemen we ook wel familiegraf, heeft degene op wiens naam het graf staat, een uitsluitend recht op het graf. Hier mogen dan ook alleen familieleden of andere door de rechthebbende persoon aangewezen personen, begraven worden. De kosten van een eigen graf zijn daardoor hoger dan de kosten van een algemeen graf.

 

Als ik bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan betalen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering nodig?

Sluit u een uitvaartverzekering dan weet u zeker dat uw nabestaanden niet voor onvoorziene gebeurtenissen komen te staan. Zij hoeven zich niet te bekommeren om de kosten.

 

Kost een crematie meer dan een begrafenis?

Over het algemeen niet. Bij een crematie heeft u immers de vaak hoge kosten van een graf niet. Wat veel mensen niet weten, is dat u ook bij een crematie kosten heeft voor een kist, de opbaring, de kerkdienst, het condoleancebezoek, rouwkaarten, advertenties, de urn, asverstrooiing, etc. In beide gevallen hangen de kosten natuurlijk af van uw persoonlijke wensen.

 

Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?

Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopsomstorting via een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvangt u elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag uw uitvaartondernemer naar de mogelijkheden.

 

Kan ik mijn uitvaart van te voren helemaal zelf regelen?

Ja, tot in detail. Op de persoonlijk wensenlijst die u op deze site vindt kunt u alles vastleggen. Of u bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden. Wat voor kist u wilt, wat voor muziek u wenst. U bewaart deze gegevens bij uw belangrijkste papieren. In geval van overlijden, is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van uw persoonlijke wensen. U bent er zo zeker van dat uw uitvaart exact verloopt zoals u dat graag had gezien. Het is wellicht wel verstandig om uw wensen van te voren door te spreken met uw familie of dierbaren.

 

Wat doet een uitvaartverzorger precies?

Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden en wordt desgewenst zoveel mogelijk uit handen genomen. Zij worden in feite geassisteerd bij de vele beslissingen die zij in relatief korte tijd moeten nemen. Zo kan een uitvaartverzorger bijvoorbeeld het volgende regelen:

  • Rouwdrukwerk- en advertenties
  • Bloemdecoraties
  • Bijzondere grafkisten
  • Muziek, sprekers, etc.
  • Voertuigen
  • Urnen
  • Professionele hulp bij rouwverwerking

 

Kan er ook iets in de kist mee worden genomen?

In principe kan dit wel. Zolang hetgeen er in de kist gaat verteerbaar is. Sinds juli 2002 is er een convenant opgesteld wat precies meegenomen mag worden. Voorbeeld: tekeningen mogen mee, mobiele telefoons en andere electronica niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. Voorkomen wordt dat een begraafplaats een afvalberg wordt. Uw uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag.