Privacyverklaring van de Uitvaartver.  De Laatste Eer Frederiksoord e.o.


De Uitvaartver. De Laatste Eer Frederiksoord e.o. (hierna DLE Frederiksoord) is gevestigd te Frederiksoord en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046097.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens DLE Frederiksoord verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 DLE Frederiksoord verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
•zich inschrijft/aanmeldt als lid;
•een product of dienst afneemt bij DLE Frederiksoord.
•contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op website, telefonisch e.d.).

1.2 DLE Frederiksoord verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
•voorletters en naam;
•geboortedatum;
•adres;
•e-mailadres;
•telefoonnummer;
•leeftijd;
•geslacht;
•rekeningnummer(s);
•het lidmaatschaps(nummer);
•en voorts mogelijk relevante uitvaartverzekering waarden.
•browsercookies.

1.3 DLE Frederiksoord kan deze gegevens gebruiken voor:

•contributie inning.
•het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek  en ontwikkeling

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR.

•U kunt contact opnemen met DLE Frederiksoord per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:
•meer informatie over de wijze waarop DLE Frederiksoord persoonsgegevens verwerkt;
•vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
•inzage in de persoonsgegevens die DLE Frederiksoord met betrekking tot u verwerkt;
•bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door DLE Frederiksoord.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS.
 
•DLE Frederiksoord zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden  en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
•DLE Frederiksoord treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN.
 
4.1 DLE Frederiksoord kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•personen en instanties die zich bezighouden met de uitvoering van een uitvaart.
4.2 DLE Frederiksoord verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1., tenzij u     daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of  daartoe verplicht is op grond van de wet of een     rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN.
 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze    privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Nijensleek, mei 2018